Thermal Park Vrbov

Zloženie vody

Geotermálna voda sa čerpá z  dvoch vrtov  z hĺbky 1742 m vrt č. 1 a 2502 m  vrt č. 2. Povrchová teplota geotermálnej vody z vrtu č.1 je 56 °C  a vrtu č. 2 59 °C. Chemické zloženie geotermálne vody je vápenato-horečnatá, hydrogén-uhličitanová, síranová, teplá, hypotonická. Hodnota celkovej mineralizácie 3,7-3,9g/l pre vrt č. 1 a 3,9-4,1g/l  pre vrt č. 2.

Zložka vodyjednotkaVrt č.1Vrt č.2
T°C5659
pH6,56,45
Ca2+mg/l487,0505,0
Mg2+mg/l147,1153,2
Fe celk.mg/l1,321,45
Na+mg/l270,0270,0
K+mg/l90,090,0
NH4+mg/l2,22,5
Cl-mg/l72,373,7
(SO4)2-mg/l601,0621,0
(PO4)3-mg/l0,0510,032
HCO3-mg/l2196,02257,0
celk. mineralizáciag/l3,7-3,93,9-4,1

Radi Vám poradíme

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť alebo ste nenašli odpoveď na svoju otázku?
Neváhajte nás kontaktovať.


    Výsledky pravidelných mesačných rozborov kvality vody sú prístupné na požiadanie.