Thermal Park Vrbov

Zasady korzystania

Regulamin zwiedzania ma na celu przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób odwiedzających Thermal Park Vrbov. Każdy odwiedzający ma obowiązek wchodząc na teren obiektu zapoznać się z niniejszym regulaminem. Dokonując zakupu wstępu na kąpielisko termalne zwiedzający wyraża zgodę na regulamin zwiedzania i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zwiedzania oraz poleceń pracowników operatora.

 • Zwiedzający zobowiązany jest zakupić bilet, na podstawie którego zostanie mu wydany chip elektroniczny,
 • Kupując bilet na teren TK, bilet ten uprawnia do jednorazowego wejścia.
 • Po opuszczeniu obszaru TK bilet traci ważność.
 • Odpowiedni okres ważności wjazdu rozpoczyna się w momencie przejścia przez tranzytowe urządzenie wjazdowe (kołowrót), a kończy się w momencie przekroczenia przez urządzenie tranzytowe w określonym czasie, lub do końca czasu działania. Do okresu ważności wpisu wlicza się także czas na rozebranie się, osuszenie i ubieranie. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu wejścia zwiedzający zobowiązany jest uiścić w kasie dodatkową opłatę tj. 2 € za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Każdy odwiedzający ma obowiązek okazać na żądanie bilet lub żeton. jeżeli zwiedzający tego nie zrobi, zostanie natychmiast wydalony z terenu TK.
 • Przy zakupie biletu dziecięcego rodzic ma obowiązek udokumentować wiek dziecka (karta ubezpieczeniowa, paszport)
 • Posiadacze licencji ZŤP mają obowiązek udokumentowania posiadania tej licencji.
 • Jeżeli karta ZŤP oznaczona jest czerwonym paskiem (dodatkiem), posiadacz karty ZŤP dokona zakupu biletu według aktualnego cennika.
 • Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową/orientacją mogą wchodzić na baseny wyłącznie pod stałym nadzorem osoby towarzyszącej.
 • Operator TK zastrzega sobie prawo do niewpuszczania na teren TK osób w oczywisty sposób znajdujących się pod wpływem napojów alkoholowych lub innych substancji uzależniających i psychotropowych.
 • Zakaz wstępu osobom zagrażającym zdrowiu innych zwiedzających.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie parkingu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 • W przypadku niezastosowania się przez osobę odwiedzającą do wydanego polecenia i zanieczyszczenia basenu lub strefy ochronnej, osoba odwiedzająca zostanie wydalona z TK.
 • Gość, który pomimo ostrzeżeń naruszy postanowienia niniejszej instrukcji lub obowiązującego regulaminu, osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoba zachowująca się nieprzyzwoicie i niestosownie, może zostać wydalona z terenu TK.
 • Przed wejściem do szatni Gość ma obowiązek zdjąć obuwie i wejść wyłącznie w odpowiednim obuwiu kąpielowym lub boso.
 • Każdy odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej i utrzymywania czystości w miejscach i obiektach, z których korzysta.
 • Wszyscy odwiedzający mają obowiązek skorzystać z PRYSZNICÓW przed wejściem na baseny!!!
 • Do basenów można wchodzić wyłącznie poprzez brodziki, które zapobiegają zanieczyszczeniu wody w basenie!!!
 • Na baseny można wchodzić wyłącznie w strojach kąpielowych.
 • Dzieci do lat 3 mogą wchodzić na basen wyłącznie w dziecięcym stroju kąpielowym z ciasną gumką wokół nóg.
 • Z sanek, zjeżdżalni i innych atrakcji, do których zwiedzający mają dostęp, korzystają na własne ryzyko i odpowiedzialność! Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wodnych wyłącznie pod opieką rodzica lub innej bliskiej osoby, która ukończyła 18 lat.
 • W przypadku wypadku, kontuzji lub nudności zwiedzający ma obowiązek wezwać ratownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i wypadki spowodowane własnym zaniedbaniem, nieostrożnością lub naruszeniem zasad zwiedzania, piktogramów nakazujących i zakazujących.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osoby odwiedzającej TK będącej pod wpływem napojów alkoholowych lub innych substancji uzależniających.
 • Każdy odwiedzający TC ma obowiązek stosować się do poleceń personelu TC i ratowników.
 • Zalecany czas pobytu w basenie do siedzenia to 20 min. Dłuższy pobyt w basenie do siedzenia odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.
 • Dostęp do basenu na świeżym powietrzu dla osób w wieku od 6 do 18 lat jest dozwolony wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 • Zabrania się pływania, wskakiwania do wody oraz wykonywania innych czynności mogących przeszkadzać gościom basenu siedzącego.
 • Zabrania się skakania do basenów.
 • Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek nieprzestrzegania powyższych instrukcji.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkody w mieniu odwiedzającego w przypadku, gdy przedmioty te nie były przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu.
 • Do dyspozycji zwiedzających są szafki, w których można przechowywać odzież, którą zwiedzający mają obowiązek odpowiednio zamknąć na chip. W przypadku zgubienia chipa zawartość szafki zostanie wydana odwiedzającemu dopiero po udowodnieniu, że jest on właścicielem rzeczy znajdujących się w szafce. Instrukcje obsługi szaf znajdują się na szafach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone odwiedzającemu w wyniku niezamknięcia szafki.
 • Palenie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen wstępu i godzin otwarcia.
 • Operator zastrzega sobie prawo do opróżnienia basenów w miarę potrzeb (czyszczenie basenów itp.).
 • Wchodząc na teren TK, operator nie gwarantuje gościom dostępności leżaków, sprzętu sportowego, zabiegów wellness, szafek czy sejfów.
 • Dostępność tych produktów i usług zależy od całkowitej wydajności TK.
 • Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia niektórych odcinków TK, lub atrakcji w przypadku konieczności konserwacji lub z przyczyn obiektywnych (zła pogoda, burza, ograniczona widoczność).
 • Operator zastrzega sobie prawo w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (burze, silny wiatr) do poproszenia gości o opuszczenie basenów ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli odwiedzający zdecyduje się wcześniej opuścić teren ze względu na złą pogodę, operator nie ma obowiązku zwrotu opłaty za wstęp ani rekompensaty w jakikolwiek inny sposób.
 • Operator zastrzega sobie prawo, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych typu deszcz, burza, silny wiatr, ciemność, mgła, ograniczona widoczność oraz z przyczyn technicznych, do zmiany godzin otwarcia i zamknięcia poszczególnych atrakcji ze względów bezpieczeństwa. W przypadku zaistnienia powyższych faktów, operator nie jest zobowiązany do zwrotu odwiedzającemu wpłaconej opłaty za wstęp, ani do rekompensaty w jakikolwiek inny sposób.
 • Operator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnych osób na teren TK w przypadku zapełnienia TK Vrbov.
 • W przypadku utraty chipa ważnego przez jeden dzień, odwiedzający zostanie obciążony rekompensatą pieniężną w wysokości 10 EUR.
 • Gość ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i kulturalnie w stosunku do innych klientów oraz personelu kąpieliska termalnego.
 • Każdy odwiedzający ma obowiązek we własnym interesie poruszać się ostrożnie po gładkich i mokrych powierzchniach i unikać możliwości poślizgu lub obrażeń. Jednocześnie musi przestrzegać czystości i higieny zarówno w sobie, jak i we wszystkich miejscach i obiektach.
 • Zwiedzający mają obowiązek stosować się do tablic ostrzegawczych, nakazowych, zakazów i informacyjnych oraz innych napisów i nie mogą ich niszczyć, uszkadzać ani usuwać.
 • Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej/orientacji mogą wchodzić na baseny wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej.
 • Dostęp i prędkość połączenia za pośrednictwem bezpłatnej sieci Wi-Fi w TK Vrbov są ograniczone pojemnością odpowiedniego sprzętu technicznego, która zależy od całkowitej przepustowości odwiedzających korzystających z tej sieci.
 • Kupując wstęp, gość potwierdza, że ​​zapoznał się z regulaminem funkcjonowania Basenu Termalnego Vrbov.
 • Na terenie basenów oraz w strefie ochronnej 1,5 m przy basenach obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków,
 • Zabrania się wstępu na baseny dla dzieci osobom dorosłym, za wyjątkiem rodziców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo swoich dzieci.
 • Zabrania się wstępu na baseny pod wpływem napojów alkoholowych lub innych substancji uzależniających i psychotropowych.
 • Zabrania się wstępu na baseny z otwartymi ranami i egzemą.
 • Nakładać na ratowników i personel obsługi obowiązek wykonywania usług niezgodnie z zasadami odwiedzin.
 • Nie wchodź do obszarów zarezerwowanych dla personelu serwisowego, lub do obszarów oznaczonych zakazem wjazdu lub do obszarów przeznaczonych dla płci przeciwnej.
 • Zakaz używania otwartego ognia na całej powierzchni basenu (gazu, sprzętu do grillowania itp.).
 • Informacje są dostępne na 30 minut przed końcem dnia w Thermal Parku Vrbov i po zakończeniu dnia w Thermal Parku Vrbov do końca bieżącego dnia.
 • Wszelkie niezbędne życzenia, pytania, upowiesznienia i reklamacje można składać pisemnie w księgach reklamowych, które znajdują się na panelu przednim.

Spójrz na nas

Galeria

Chętnie Ci doradzimy

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz porady lub nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Nie wahaj się z nami skontaktować.


  15.6.2024 Začína letná sezóna - Detské letné bazény sú mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie.